Partnereink

AKTÍV SZEMESZTER
országos felsőoktatási magazin

Megjelenik havonta az egyetemi és főiskolai lapok terjesztési pontjain, országosan

Online Megjelenés:
www.szemeszter.hu

Kiadja: a MESE Kommunikációs Kft.
Felelős kiadó: a kft. ügyvezetője.

Szerkeszti a szerkesztőbizottság

Lapterv és tördelés:
Shortcut design

ISSN: 1786-0253
Terjeszti: MESE Kommunikációs Kft.

Értékesítés:
Shortcut Communications Kft.
Tibenszky Móni Lisa
ügyfélkapcsolati igazgató
E-mail: monilisa@shortcut.hu
www.shortcut.hu